Aanvang

Voordat er stappen worden gezet, worden de kansen en eventuele risico’s van de zaak duidelijk voor u in beeld gebracht. U ontvangt advies daarover en er wordt samen met u tot een plan van aanpak besloten.

 

Voortgang

Tijdens de afhandeling van de zaak wordt er steeds contact met u gehouden om u duidelijk te informeren over de voortgang van de zaak en met u in overleg te blijven om het beoogde resultaat te waarborgen. Er is sprake van een goede bereikbaarheid van de advocaat.Een goede aanpak van de zaak impliceert ook de nodige voortvarendheid in de afhandeling daarvan. In geval van bijzondere omstandigheden wordt de praktijk waargenomen door Mr P J A van de Laar, advocaat te Eindhoven.

 

Kosten

Voorafgaand worden met u afspraken gemaakt over de kosten. Daarbij wordt door de advocaat met u nagegaan of u in aanmerking komt voor door de overheid betaalde rechtsbijstand, de zogenaamde toevoeging. Als dat zo is, betaalt u voor de advocaatkosten alleen een eigen bijdrage die is afgestemd op uw inkomen.

 

Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten van opdracht zijn de algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mol van toepassing. Deze voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.
Daarnaast is de kantoorklachtenregeling van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht.